Det var nästintill fullsatt i Försvarshögskolans stora auditorium, Sverigesalen, när årets vintersymposium genomfördes torsdagen 14 januari. Symposiet som hade rubriken ”Framtidens försvar – kan vi försvara Sverige en vecka”, var mycket klarläggande och behandlade svensk militär försvarsförmåga konkretiserat till resurser och operativ förmåga.

Årets vintersymposium ska ses som den naturliga fortsättningen på Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014 som var en väsentlig del av Akademiens verksamhet under 2012. Detta arbete finns dokumenterat i boken För Sveriges Säkerhet som kan beställas här →

Dokumentationen från vintersymposiet finner du här →
Bildspel från vintersymposiet finns här →