Som tidigare meddelats har efter granskningsutskottets genomgång och rekommendation, Kungl Krigsvetenskapsakademiens presidium beslutat att belöna jur lic Dirk Roland Haupt för uppsatsen ”Ballistiskt missilförsvar i Europa och folkrätten”. Pristagaren erhåller Akademiens belöningsmedalj i silver, 8. storleken samt 30 000 kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse. Priset kommer att utdelas i samband med Akademiens högtidssammankomst den 12 november 2014.

Mer av samma skribent