Lyssna på detta!

Sju minuter om vad som gör den nuvarande utvecklingen så farlig.