Tre podcasts på svenska med Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin

Ledamöterna Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin kommenterar en serie centrala Rysslandsfrågor för SES-projektets säkerhetspolitiska delprojekt i samtal med Lars-Erik Lundin. Diskussionen bygger på en serie rapporter och föredrag som Persson respektive Vendil Pallin gjort för FOI. Inspelningarna finns bl a på Soundcloud och Youtube