På Höstsymposiet, som hölls i Försvarshögskolan den 24 oktober, talade bl a Dr. Dan Smith, OBE Director SIPRI, över ämnet Looking South – foundations and limits of European Security. Ett viktigt bidrag till akademins SES-projekt avseende syddimensionen av europeisk säkerhet. Europa kan hjälpa men inte lösa Mellanösterns och Afrikas problem. Det är fel att tala om hot – bättre att tala om risker. En ljudupptagning från talet finns här »

Akademiens pågående projekt ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)” avser att lägga stort fokus på den europeiska utvecklingens betydelse för, och konkreta inverkan på, våra nationella försvarsresurser samt hur vi kan bidra till europeisk säkerhet. Att våra resurser främst ska fokusera på det totala försvaret av Sverige innebär inte att vi kan bortse från det intima beroende som finns till andra stater och aktörer som USA, de nordiska länderna, Nato och EU. Vi klarar oss inte själva. Inte nu, inte i framtiden och heller inte sedan lång tid tillbaka.

Läs mer om SES »

Picture courtesy SIPRI.