Nu finns filmavsnitten från seminariet ”Hot mot försörjningssäkerheten” den 19 november tillgängliga på hemsidan.  

VÄLKOMSTORD SAMT INLEDNING

IT-BEROENDE OCH SÅRBARHET I DET MODERNA SAMHÄLLET

FÖRSÖRJNINGSFRÅGAN SOM DIPLOMATISKT MEDEL

SÅRBARHETEN I VARUFLÖDET

SVERIGES SKAFFERI

FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET

DRIVMEDELSFÖRSÖRJNING

SAMHÄLLETS FÖRSÖRJNING OCH FÖRSÖRJNINGSSÄKERHET

SJÖFARTSBEROENDET OCH DEN GLOBALA MARKNADEN

HOT INOM ELFÖRSÖRJNINGEN

FÖRSÖRJNINGSSÄKERHET

KAN VI FÅ HJÄLP AV ANDRA? SAMT AVSLUTNING