Nu finns filmavsnitten från Höstsymposiet 22 oktober tillgängliga på hemsidan.  

Välkomnande samt projektets bakgrund

Markarenan (Teknologier och deras tillämpningar idag och i framtiden)

Sjö- och luftarenorna (Teknologier och deras tillämpningar idag och i framtiden)

Cyberarenan (Teknologier och deras tillämpningar idag och i framtiden)

5G – Teknik och vision samt påverkan på civil och militär förmåga

Intelligent kartdata som alternativ till GPS för navigering m m

Teknikutvecklingens effekt på krigföringen

Slutdiskussion, frågestund samt avslutning