Fem röster om svenska, nordiska och europeiska säkerhetsstrategier

Björn von Sydow, Björn Fägersten, Bo Richard Lundgren, Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin diskuterar i tre poddavsnitt. I detta första talar Björn von Sydow om pandemin och det nordiska samarbetet och drar slutsatser inför revideringen av den svenska nationella säkerhetsstrategin. Han uttrycker oro för tidsaxeln när det gäller svensk militär förmågeuppbyggnad. Svensk beslutsförhet måste stärkas inte minst i en nordisk kontext. För att åstadkomma detta måste vi lära av pandemin.