Podcast med Michael Sahlin kring ett tjugotal Twitter polls

Det amerikanska presidentvalet, Covid-19, regionala konflikter, kärnvapenfrågorna, framtiden för multilateralt samarbete, EU:s och NATO:s roller, FN, OSSE,  försvarsbudgetar i Europa – ett tjugotal frågor riktade till Lars-Erik Lundins ca 55000 Twitterföljare runt om i världen. Vad säger sådana frågor? Och vilka reflektioner kan man göra kring svaren? Ett samtal på Soundcloud https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/sets/saekerhetspolitiska och Youtube https://youtu.be/_-EN2MrZMjw med Michael Sahlin.