Försvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) som syftar till att informera och diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor inför försvarsbeslut 2015 på temat ”Hur försvara Sverige?”. Detta sker på många platser i Sverige under innevarande höst och under 2014.

Måndagen 11:e november var det dags för Försvarsforums framträdande i handels- och lärdomsstaden, tillika den tidigare stora garnisonsstaden Östersund, vilket glädjande kunde ske inför en fullsatt hörsal i stadsbibliotekets lokaler. De cirka åttio åhörarna hälsades välkomna av landshövding Britt Bolin som tillika är ordförande i Allmänna Försvarsföreningens länsavdelning i Jämtland och under kvällen fungerade som engagerad och inspirerande moderator..

Första presentationen avsåg vår föränderliga värld och de säkerhetsutmaningar som följer i dess kölvatten. Denna gjordes utomordentligt initierat av ledamoten av Kungl Krigsvetenskapsakademien Johan Tunberger, som med sin mångåriga verksamhet inom området på ett elegant sätt bland annat täckte in utvecklingen i USA, Kina, Ryssland och Europa samtidigt som globaliseringseffekterna och en föränderlig energimarknad belystes. Alltsammans involverat i budskapet om svårigheterna att förutskicka en framtid som är ytterligt svår att prediktera. Således en ytterligt intresseväckande exposé där säkerhetsfrågornas mångfacettering lyftes fram och pedagogiskt skickligt kopplades till vår egen säkerhet.

Utvecklingen inom Försvarsmakten reddes ut av Brigadgeneral Ander Carell, tillika ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien. Han angrep sitt ämne med humor och pedagogisk finess, något som engagerade åhörarna. Carell förklarade orsakerna till och effekterna av pågående förändringar inom Försvarsmakten och anknöt till det operativa dilemmat– vad Sverige militärt kan förmå i en militär konflikt i närområdet och det dilemma stats- och försvarsledningen kan stå inför avseende den nationella försvarsdimensionen. Våra bristande förutsättningar till nationellt försvar exemplifierades och följdes av det flertalet gånger upprepade nyckelbudskapet att ett svenskt nationellt försvar förutsätter att detta sker tillsammans med andra. Orsakerna till Försvarsmaktens ekonomiska läge berördes också där kvarstående minnesbild är Försvarsmaktens behov av substantiella ekonomiska tillskott för att innehålla också så begränsade målsättningar som ett ”enveckasförsvar”.

I paneldebatten deltog, förutom presentatörerna ur Kungl Krigsvetenskapsakademien, Eva Sonidsson (S) som är ledamot av försvarsutskottet samt Överstelöjtnant Michael Johansson  som är chef för Fältjägargruppen. Moderatorn, Britt Bohlin, var laddad med frågor och följdfrågor vilket bidrog till att debatten blev livlig. Bidrog gjorde också i högsta grad åhörarna. Frågorna var många och omspände alltifrån de säkerhetspolitiskt relaterade, via vår försvars(o?)förmåga till möjligheterna att innehålla ambitionerna med Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem. Här kunde en tydlig oro kopplat till vår militära förmåga märkas i frågornas formulering och i det engagerade tonläge som inte sällan präglade frågor såväl som synpunkter på det som presentatörerna tagit upp. Det existerade således inga svårigheter för kvällens moderator att nyttja hela den avsatta tiden.

Sammantaget en mycket bra kväll som påvisar behovet av projektet Försvarsforum liksom  väcker förhoppningen om fortsatt framgång i andra delar av landet.

Tommy Jeppsson