Läs om årets sista, mycket välbesökta och intresseväckande akademiesammankomst. Läs mer →