Försvarsforum* i samarbete med Lunds Akademiska Officerssällskap (LAOS) inbjuder till debatt om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik måndagen den 25 november, klockan 18.00 (dubbelkvart) på Palaestra et Odeum, Universitetsplatsen i Lundagård, Lund.

”Vad gör vi den sjunde dagen?”

Medverkande

Claes Arvidsson, författare, fri skribent och debattör med särskild inriktning på säkerhets- och försvarspolitik.
Kristian Gerner, professor em. i historia vid Lunds universitet med omfattande forskning om Östersjöområdet, Östeuropa och Ryssland.
Tony Ingesson, MSc, doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Forskar på hur militära chefer påverkar säkerhets- och försvarspolitiken.
Karlis Neretnieks, generalmajor (ret.), tidigare rektor för Försvarshögskolan, ledamot av KKrVA. Huvudansvarig för Akademiens pågående projekt ”NATO – för och emot”.
Sven-Christer Nilsson, företagsledare, medlem i LAOS och ledamot av KKrVA. Huvudansvarig för akademiens projekt ’Sveriges säkerhet efter 2014’.
Sandra Nordin, studerar vid Ekonomihögskolan, LAOS ordförande.
Maria Strömvik, fil. dr., forskare och universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet med särskild inriktning på EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och på transatlantiska relationer.
Bo Waldemarsson, generalmajor (ret.), tidigare planeringschef i Försvarsmakten, ledamot av KKrVA.

Varmt välkomna

Sven-Christer Nilsson Sandra Nordin
Försvarsforum LAOS

 
* Försvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) som syftar till att informera och diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor inför försvarsbeslutet 2015.

Program

18.30 Välkomstadress
S-C Nilsson (Försvarsforum) och Sandra Nordin (LAOS)
 

18.40

Sveriges säkerhet idag, Försvarsmaktens läge
Introduktion av Karlis Neretnieks
 

19.00

Försvarets ekonomi
Introduktion av Bo Waldemarsson
 

19.20

Fråga Lund
Utläggningar och debatt mellan paneldeltagare, mellan paneldeltagare och publik och inom publiken
Paneldeltagare: Kristian Gerner, Tony Ingesson, Karlis Neretnieks, Maria Strömvik, Bo Waldemarsson
Programledare: Claes Arvidsson
 

20.15

Avslutning
S-C Nilsson (Försvarsforum) och Sandra Nordin (LAOS)

 

Debatten kommer att filmas och direktsändas över hemsidorna www.kkrva.se, www.forsvarsutbildarna.se och www.aff.se.