Tre podcasts på svenska med ledamöterna Gunilla Herolf och Michael Sahlin

En genomgång med tonvikt på de stora länderna efter Brexit. Finns tillgänglig på Soundcloud och med bildtexter på Youtube Ingår som underlag till den SES-projektets säkerhetspolitiska slutrapport (DPSÄK).