Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin fortsätter här – som tidigare aviserats –  inventeringen av centrala säkerhetspolitiska frågor i Coronakrisens spår.

Podcasten innehåller en första – tentativ – 45 minuter lång sammanfattning av de mest omedelbara multilaterala frågeställningarna som redan diskuteras i en rad artiklar och kortare forskningsrapporter internationellt (inklusive Kissinger, Perthes, et al.)

Särskild uppmärksamhet ges USA:s politik i förhållande till Rysslands,Kinas och EU:s – vilken för närvarande riskerar försvåra inte bara FN:s utan också NATO:s arbete, liksom givetvis OSSE:s (av stor betydelse inför det svenska ordförandeskapet.)

Samtidigt har samarbetet i Europa och inom EU till sist tagit fart genom finansministrarnas historiska överenskommelse vilket kanske förbättrar förutsättningar för den allians för multilateralism som lanserats redan tidigare av Tyskland och Frankrike.

Podcasten finns tillgänglig på engelska på Soundcloud (endast ljud)
https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/multilateralism-after-the-covid-19-crisis

respektive Youtube på också på engelska (ljud och bild):
https://youtu.be/ZyGrKLTNKyY

Ett ”snapshot” av innehållet finns i bifogade bild att läsas medsols!

Podcasten är ett bidrag till arbetet inom ramen för KKRVA:s SES-projekt. Material som diskuterat multilaterala aspekter på europeisk säkerhet finns samlat här

Synpunkter välkomnas givetvis.