Ett uppdragstaktiskt förhållningssätt har varit en ledstjärna för utövandet av ledning i Försvarsmakten under lång tid. Är denna lika stark i dag som tidigare och hur tillämpas denna i utbildningen av våra kadetter. Läs mer »