18 aug 2021: Läs mer på Cision

Ungern och Polen – spränger de EU?

Håller EU för det ideologiska trycket? De värderingar som genomsyrade det kommunistiska systemet har lämnat spår i flera öst- och centraleuropeiska länder, och det märks främst i Polen och Ungern. Kan då dessa nationers numera ständigt avvikande värderingar hota hela Europeiska Unionens framtid?