I den ansedda brittiska tidskriften RUSI Journal har boken Till bröders hjälp erhållit en mycket positiv recension.

Läs mer →