Majorerna Sophie Bosdotter Försvarsmedicincentrum (FömedC) och Tommy Wellborg Norbottens flygflottilj (F 21) har tilldelats Tibellska priset för 2022. Foto: Försvarsmakten.

I år har det Tibellska priset inrättats för bästa artikel i Handlingar och Tidskrift under det gångna verksamhetsåret. I år tillföll priset majorerna Sophie Bosdotter och Tommy Wellborg för deras artikel Att skjuta ut sig, varför stridspiloter väljer att lämna Försvarsmakten i förtid. Ämnet har hög aktualitet och berör en väsentlig del av svensk försvarsförmåga. Problemställningen är tydlig och argumenten framförs i en enkel och klar språkdräkt. Intervjuer förstärker budskapet och artikeln ger läsaren såväl kunskap som insikt om frågans vidd.

Artikeln kan läsas här.