För att Kungl Krigsvetenskapsakademien ska kunna bedriva en kvalificerad verksamhet som främjar vetenskaper av betydelse för Sveriges säkerhet och försvar krävs ekonomiska resurser.

För att stärka Akademiens ekonomi antogs den 12 november 2012 föreskrifterna för en nyinrättad fond, Tibellska fonden, namngiven efter vår grundare. Ändamålet med fonden är att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Kungl Krigsvetenskapsakademien tar tacksamt emot bidrag till den Tibellska fonden. Gåvor kan ges i form av kontanta medel, värdepapper m.m. från enskilda och juridiska personer. För detta ändamål ska fondens bankgiro 111-3075 användas.