Ledamoten Jan Wickbom utvecklar i en artikel sina tidigare tankar om nationellt försvar, denna gång utifrån de mera principiella utgångspunkter som konstituerar den nationella förmågan.  Läs mer »