24 aug 2021: Läs mer på Cision

Sveriges nationella säkerhetsstrategi – varken nationell eller strategi

Regeringen presenterade 2017 en nationell säkerhetsstrategi. En projektgrupp inom Krigsvetenskapsakademien konstaterar i en analys att denna departementsprodukt helt saknade förankring utanför kanslihuset, inte ens i riksdagen. Kommuner, regioner och näringsliv har helt lämnats utanför. När nu regeringen avser revidera strategin, eg. formulera en ny, måste denna till att börja med förankras på den främsta politiska nivån. Projektgruppens analys är tydlig liksom dess rekommendation.