Måndagen den 10 november genomfördes seminariet ”Sverige i fred under 200 år” i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet i närvaro av kungaparet och kronprinsessparet. Det var ett seminarium som initierats av H.M. Konung Carl XVI Gustaf i syfte att uppmärksamma vår långvariga fred. Arrangör var Kungl. Hovstaterna, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien.

Intressanta och uppskattade föredrag hölls av f. riksarkivarien Erik Norberg, ambassadör Mats Bergquist, professor Ove Bring, generalmajor Karlis Neretnieks, f.d. generaldirektör Marie Hafström och riksmarskalken Svante Lindqvist, vilka alla kan läsas via länkarna i programmet nedan. En kortversion för dig som vill få en snabb överblick över vad som sades i de olika föreläsningarna hittar du här »

Programmet

Efter seminariet genomfördes en konsert i Slottskyrkan med marinens musikkår, Anders Paulsson, sopransaxofon, Roland Pöntinen, flygel, m fl.