DN 2021-11-15:

Försvarsmaktens insatschef: ”Sverige borde påverka EU:s försvarspolitik”

Sveriges säkerhetsläge blir alltmer komplicerat och riskfyllt när omvärlden snabbt förändras. Därför behövs nya vägval som i dag knappt diskuteras – till exempel att påverka EU:s försvarspolitik. Den tesen driver en av Sveriges högsta militärer, Michael Claesson i en ny bok.

Att höga officerare i aktiv tjänst deltar i samhällsdebatten är ovanligt. Nu sker det i boken ”Vägval för framtiden – svensk säkerhet” (Ekerlids förlag). En av författarna är generallöjtnant Michael Claesson som är Försvarsmaktens insatschef.

Läs hela artikeln i DN

Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten