6 sept 2021: Läs mer på Cision

Stig Rydell, Ängelholm, välkomnad som ny ledamot av Krigsvetenskapsakademien

Stig Rydell är pensionerad flygvapenofficer och arbetar idag som konsult. Han har tidigare varit avdelningschef vid den högre stabsutbildningen vid Försvarshögskolan och tjänstgjort som strategilärare vid såväl den finska som den norska motsvarigheten samt varit utväxlingsofficer vid NATO Joint Warfare Center i Stavanger. Stig Rydell är född 1953 och invald i Akademiens Avdelning för Luftkrigsvetenskap.