Den 217.högtidsdagen celebrerades på traditionsenligt sätt tisdagen den 12 november. Hedersgäster var Deras Kungliga Högheter, Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Högtidssammankomsten genomfördes i Börshuset. Den inleddes med välkomsttal av styresmannen Frank Rosenius, ett tal som behandlade det militära försvarets framtid. Andre styresmannen Gunilla Herolf framförde minnesord över bortgångna ledamöter sedan förra högtidssammankomsten. Ständige sekreteraren Björn Anderson gjorde en exposé över ett innehållsrikt år och erinrade de närvarande om vad akademien står för.

Därefter tog under 2013 kallade och valda ledamöter sitt inträde i akademien och hälsades välkomna av styresmannen. Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg mottog sin belöning, akademiens medalj 8.storleken, av HKH Kronprinsessan Victoria och ledamoten Stefan Gustafsson avtackades som avdelningsordförande.

Sammankomsten avslutades med högtidstal av ordförande för Folk och Försvar Göran Arrius, vilken i sitt tal uppehöll sig till betydelsen av försvarets förankring i folket.

För musiken stod Svea Livgardes musikkår.

Högtidsmiddagen intogs i rikssalen på Karlbergs slott i vilken cirka 150 ledamöter och inbjudna gäster deltog. Roland Ekenberg framförde de belönades tack och förre styresmannen och hedersledamoten Sven-Olof Olson tackade för maten.

Ledamöter kan genom följande länk ladda ner bilder från högtiden →