Sydrapporten från SES-projektet föreligger nu i PDF-format. Sammanfattningen kan läsas direkt här på skärmen och hela rapporten kan laddas ner.

Avsikten är att finalisera texten efter vetenskaplig och annan granskning och efter det att synpunkter inhämtats från deltagare i olika delprojekt i SES. Dp Säkpol kommer också att eftersträva att göra den slutliga presentationen av delprojektet så kongruent som möjligt med övriga kommande delrapporter från delprojektet.  Närmast gäller det rapporten om östdimensionen.

Rapporten diskuterades översiktligt på vintersymposiet – se utförliga redovisningar på denna hemsida. Följ den vidare debatten inte minst på www.lelundin.org.

Sammanfattning »
Hela rapporten som pdf »