För Akademiens ledamöter – Boka i kalendern! Den 31 maj 09:00-12:00 redovisar akademien resultatet från det treåriga projektet SES i närvaro av försvarsministern, ÖB och försvarsutskottets ordförande.

Projektet SES slutredovisar projektets arbete ”Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv” som påbörjades hösten 2018. Slutrapporten får ökad aktualitet i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina den 24 februari. Redovisningen sker i närvaro av – som särskilt inbjudna talare – statsrådet Peter Hultqvist, riksdagsledamoten och ordföranden i Försvarsutskottet Pål Jonson och överbefälhavaren general Micael Bydén.

Programmet i stort är följande:

08:30-08:55 samling, kaffe, platserna intagna 09:00
09:00-09:05 styrgruppens ordförande ledamoten Göranson hälsar välkommen
09:05-10:05 Hultqvist, Jonsson, Bydén vardera 20 minuter Vad gör riksdag, regering och Försvarsmakten för att trygga landets och befolkningens säkerhet?
10:05-10:30 Q&A
10:30-10:50 bensträckare
10:50-12:20 presentation av slutrapporten SES, inklusive Q&A
12:20-12:30 projektets styrgrupps ordförande ledamoten Göranson avslutar sammankomsten

 
Moderator: Professor Robert Egnell, Rektor FHS.

Former för anmälan meddelas senare.

Per Lodin
Projektledare SES

Läs mer om SES-projektet »