Akademisammankomsten den 8 oktober kom att behandla några aktuella frågor. Under programpunkten ”Tankar för dagen” reflekterade ledamöterna Magnus Ranstorp och Mike Winnerstig över den Islamiska Statens (IS) framfart i Syrien och Irak. Ledamoten Bengt Lundgren presenterade avdelning II’s årliga studie rörande det säkerhetspolitiska läget i Östersjön ur en maritim synvinkel samt ledamoten Claes Arvidsson behandlade försvarsberedningen som organisatorisk företeelse i sitt inträdesanförande.   Läs mer »