Säkerhetsrådet är ett forum för kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas egna inlägg – ett knappt hundratal politiker, forskare, militärer, diplomater m fl medverkat. Bland dem ingår Peter Hultqvist, Ulf Kristersson och Jonas Sjöstedt. Flera av akademiens ledamöter medverkar i Säkerhetsrådet, som också ibland har artiklar som ursprungligen publicerats på Försvar och säkerhet.

På Säkerhetsrådets agenda står ett brett spektrum av temata i form av information, aktuell debatt, försvarsupplysning mm. Bredden innebär att det också finns utrymme för djupdykning i smala ämnen eller att över tid följa de rättsliga turerna kring den i Ryssland politiskt förföljde Jurij Dmitriev. Säkerhetsrådets bildades 2015 som en fristående sajt knuten till Svenska Dagbladets ledarsida, men kommer att från 1 februari 2020 ha tankesmedjan Frivärld som hemvist (med som tidigare viss återpublicering på Svenska Dagbladets ledarsida). Säkerhetsrådet verkar i en anda av öppenhet för olika meningar, intressen och perspektiv. Claes Arvidsson är författare, mångårig ledarskribent i SvD, Säkerhetsrådets redaktör och ledamot av KKrVA.

Gå till Säkerhetsrådet »