Årets rikskonferens i Sälen genomfördes mot bakgrund av ett totalt sett försämrat omvärldsläge. Detta gäller globalt liksom i vårt närområde. Talen, liksom frågorna som ställdes till talarna återspeglade detta samtidigt som referenten sitter inne med intrycket att ganska få konkretiseringar gavs såväl avseende effekthöjande åtgärder som framförallt den ekonomi som krävs kopplat till detta.  Läs mer »

Mer av samma skribent