Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium genomfördes torsdagen den 24 oktober i Sverigesalen på Försvarshögskolan.

Seminariet syftade till att belysa ett antal problemställningar som SES har att arbeta med. Läs sammandraget från symposiet. Läs mer […]