Rysslands diktator Vladimir Putin besöker Zapad-21 som nu pågår. Foto: Sergei Savostyanov. Källa: BLT.

Det pågår en intensiv övningsverksamhet i Östersjön och dess närhet. På den ryska sidan är det storövningen Zapad där Ryssland tränar storkrig med vad man uppger 200 000 deltagare. I väst pågår flera mindre övningar. Till havs utanför Blekinge och Skåne märks Northern Coasts 2021.

Zapad, som betyder väst, hålls vart fjärde år. Årets övning sker i Ryssland och Belarus och är den största på 40 år i Europa. Storleken kan jämföras med Natos största övning, Trident Juncture 2018, som samlade knappt 40 000 personer. Northern Coast som pågår med Karlskrona som värd har 2 000 deltagare från 13 nationer ombord på ett trettiotal fartyg. Från Sverige deltar fartyg från första ubåtsflottiljen samt tredje respektive fjärde sjöstridsflottiljen. Därtill är Sjöstridsskolan och Marinbasen med för att tillsammans med andra öva luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning och ubåtsoperationer.

Akademiens ledamot Patrik Oksanen skriver om den ryska militärövningen Zapad i Blekinge Läns Tidning.

Läs mer i BLT 18 juni 2021