Idag fredag aktiveras 200 000 militärer i den största militärmanövern nära Sverige på över 30 år. Det är Ryssland som övar ihop med Belarus där diktatorn Lukasjenko drivit tusentals migranter mot sina västra gränser. Balter och polacker fruktar ökad spänning, nya provokationer och i värsta fall väpnade strider.

Akademiens ledamot Mikael Holmström skriver i DN om Manöver Zapad 2021 (Väst 2021) som genomförs i västra Ryssland och Belarus. Det är den största militärövningen i Östersjöområdet sedan Berlinmurens fall 1989.

Läs mer i DN 8 sept 2021

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation