Hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning var den röda tråden för Rikskonferensen 2022 som genomfördes 10-11 januari digitalt. I skuggan av Covid-19 behandlades den breda hotbild och de utmaningar som är del av våra dagliga liv. Jämfört med tidigare år präglades årets konferens av ett ännu tydligare allvar som sammanhänger med en allt oroligare omvärld och stora utmaningar även i vårt eget land. Följ de båda konferensdagarna via dessa länkar:

Rikskonferensen 2022 – måndag – YouTube
Rikskonferensen 2022 – tisdag – YouTube