Ewa Skoog Haslum håller sitt inträdesanförande.

Inträdesanförande hölls av ledamoten Ewa Skoog Haslum med rubriken ”Att tänka nytt utan att bli nedskjuten”. Anförandet höll sig kring synen på utveckling, förändring och förbättring. Framtiden är oviss och snabb, det är svårt att veta vad vi inte vet och hur detta skall hanteras. Snabba oväntade situationer kräver snabba lösningar. Avvägningar mellan uppdragstaktik och kommandostyrning belystes. Anförandet väckte ett flertal frågeställningar hos åhörarna.

Ledamoten Anders Grenstad talade om ”Läget på Koreahalvön”. Han gjorde en mycket personligt präglad presentation över sin tid i Korea som chef för NNSC (Neutrala nationernas övervakningskommission).

Grenstad redogjorde för sin syn på förhållandena mellan Sydkorea och Japan liksom förhållandet mellan Nordkorea och USA. Att NNSC verksamhet skulle upphöra i närtid har Grenstad svårt att se. Det är alltför svåra frågor att komma överens om. Anförandet väckte en hel del frågor och diskussion.

Hans Wicklander strategichef på SAAB- Kockums höll anförande under ”Chatham rules” med rubriken ”Saab-Kockums utvecklingsstrategi för tillverkning och försäljning”. Hans gjorde en historisk exposé över utvecklingen på varvet och hur den strategiska ”time-outen” påverkat företaget. Han redovisade vidare de utvecklingsprojekt som företaget är delaktigt i. Inte helt oväntat blev det en hel del frågor kring utveckling, särskilda förhållanden i Östersjön samt konkurrensförhållanden.

Referenten är flottiljamiral och ledamot av KKrVA.

Mer av samma skribent