Akademiens forsknings- och studieprojekt KV21 har i sin slutrapport lämnat förslag på hur försvaret bör utvecklas för att vi ska få ett trovärdigt totalförsvar.

Mot den bakgrunden har akademien gett regeringen ett antal råd inför kommande försvarsbeslut. Läs mer […]