Kompanichef FRÅN P7 under övning. Förmågan till ledning av förband under olika kontexter berördes på flera sätt av flera av talarna under sammankomsten. Foto: Bezav Mahmod, Combat Camera / Försvarsmakten.Akademisammankomsten 20 mars var lika välbesökt som intresseväckande och innehöll såväl aktualiteter som lärdomar från vår egen försvarshistoria. Läs mer »