Förra veckan arrangerade Kungl Krigsvetenskapsakademien ett symposium med titeln ”Ett modernt psykologiskt försvar” där en bred genomlysning av denna, åter uppmärksammade funktion gjordes av ett antal kunniga föreläsare. Det ryska agerandet, informationsmanipulation och hur vi som konsumenter av information bör förhålla oss var några av de ämnen som berördes.  Läs mer »