I måndags (26/8) var det 80 år sedan Molotov-Ribbentroppakten undertecknades. Gunnar Åselius och Fredrik Eriksson samtalar om omständigheterna kring paktens tillkomst och dess kort- och långsiktiga följder.

Du hittar podden här https://soundcloud.com/user-674072344/molotov-ribbentroppakten-23-augusti-1939/s-T1E9G (finns även på Spotify och Apple Podcasts)

Denna podd inleder vår serie om andra världskrigets historia som behandlar operationer, krigsplanläggning, doktrinutveckling, materielutveckling, samt geopolitiska och demografiska förändringar m m. Det finns anledning att spetsa öronen inför det kommande militärhistoriska året. Nästkommande avsnitt i podden, den 30 augusti, behandlar andra världskrigets utbrott.

Vi hoppas att ni får mycket nöje av lyssnandet och tar tacksamt emot synpunkter och förslag på ämnen inför framtiden. Förslagen mejlas till: piotr.wawrzeniuk@fhs.se som är den som är ansvarig för arbetet med podden.