Ännu ett avsnitt i Lars-Erik Lundins podd »

Lars-Erik Lundin samtalar med Med Michael Sahlin, ordförande i avdelning VI i KKrVA och tillsammans med Lars-Erik ansvarig för den säkerhetspolitiska delen av det treåriga SES-projektet.