Podcast med Ingolf Kiesow och Michael Sahlin modererad av Lars-Erik Lundin inom ramen för Krigsvetenskapsakademiens SES-projekt. Huvudfrågor: Länken till USA och flödessäkerheten från Kina. Av stor relevans för SES-projektet.

Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/podcast-kiesow-sahlin-lundin-om-kina-sverige-och-europa

Youtube: https://youtu.be/O8UPLEA-Q6c