En bok från Kungl Krigsvetenskapsakademien”På egen hand eller tillsammans?” är det centrala temat för akademiens senaste bok och för det projekt inom vilket den tillkommit. Samtidigt uttrycker bokens undertitel, ”Sverige i det nya Europa”, att Sverige befinner sig i en föränderlig miljö. Hur väljer vi idag på bästa sätt – med hänsyn till vår skiftande omgivning, våra egna resurser och sårbarheter, värderingar, mål och ambitioner – vår framtida väg i den snåriga europeiska och globala säkerhetspolitiska terrängen?

Förhoppningen är att denna studie kan tjäna som en stimulans till öppna och förutsättningslösa diskussioner. En rad viktiga sakfrågor som tas upp i de olika kapitlen visar på behovet av en vidare debatt kring dessa frågor i Sverige.

På egen hand eller tillsammans? kan beställas här →

Redaktörer: Gunilla Herolf och Bo Huldt
ISBN 978-91-980878-1-9

 

Ännu en bok som kunnat publiceras tack vare välvilligt stöd från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.