Andra löser inte EU:s problem i söder. Svåra avvägningar i Syrien, Libyen och östra Medelhavet och i förhållande till Iran. Folkbildning behövs mer än någonsin i Sverige. om frågor som berör oss direkt och som inte kan betraktas blott på avstånd. Vad betyder solidaritet och medling i situationer där länder i EU och NATO alltmer blir parter i nära relaterade konfliktsituationer?

Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/ostra-medelhavet-kommer-sverige-narmare

Youtube: https://youtu.be/LEKyillYogs