I Svenska Dagbladet söndag 17 oktober diskuterar Olof Ehrencrona på ledarplats den svenska hanteringen av coronapandemin utifrån en artikel i ett specialnummer av Statsvetenskaplig Tidskrift. Detta nummer innehåller sammanlagt ett tjugotal artiklar av kvalificerade forskare under rubriker som Tillit, Ansvar, Kriskommunikation, Rättspolitik m m, m m. Under ledning av Akademiledamoten, professor Magnus Jerneck har de underliggande forskningsuppdragen varit en del av Krigsvetenskapsakademiens omfattande projekt ”SES, Säkerhet i morgondagens Europa — Svenska perspektiv”, som i sin helhet kommer att redovisas under våren 2022.

Läs artikeln i SvD
Läs redovisningarna i Statsvetenskaplig Tidskrift
Läs mer om Akademiens projekt SES