I boken Sverige – värt att skydda beskriver en sakkunnig grupp av författare det aktuella läget samt analyseras och föreslås utformningen av framtidens svenska civila försvar. En synnerligen aktuell och läsvärd bok!