Det är något som måste hanteras i det fortsatta arbetet på SES-projektet inom akademin. Lars-Erik Lundin inleder här en diskussion med en femton minuter lång sammanfattning av de mest omedelbara frågeställningarna – med viktiga hänvisningar till KV21 rapportens rekommendationer på det civila området. Närmast förestår en bredare analys tillsammans med Michael Sahlin av de multilaterala perspektiven på olika nivåer.

Podcasten finns tillgänglig på både svenska och engelska på Soundcloud (endast ljud)
https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/coronakrisen-ur-ett-europeiskt-sakerhetsperspektiv
https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/the-covid-19-crisis-from-a-european-security-perspective

respektive Youtube på svenska (ljud och bild):
https://youtu.be/FEfkgS-fzDo