Årsöversikten över texter publicerade i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och tidskrift läggs från och med i år på hemsidan. Syftet är att skapa ytterligare utrymme för publicering av texter.   Läs mer »

Tommy Jeppsson