Inom akademien har ett antal nya projekt påbörjats. De är

  • Försvarsforum ett landsomfattande försvarsupplysningsprojekt i samarrangemang med Allmänna försvarsföreningen och Försvarsutbildarna. Läs mer →
  • En NATO-studie i vilken för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap kommer att belysas. Alla avdelningar medverkar med avdelning I som sammanhållande. Läs mer →
  • En Internationell konferens rörande Militärt tänkande (inriktning våren 2014) med ledamöterna Vendil-Pallin, Jeppsson och Magnusson som sammanhållande.
  • En studie rörande Noll-vision för förluster vid internationella insatser. Årlig redovisning av avdelning IV.
  • Var behövs frivilligheten? En studie som utgör avdelning V årliga redovisning.