Vid onsdagens sammankomst invaldes Generalsekreterare Lena Bartholdson, professor Martin Norsell, Förste forskare John Rydqvist och Professor Peter Thunholm i Kungl Krigsvetenskapsakademien. 

Thunholm PeterI Avdelningen för lantkrigsvetenskap (I) har professor Peter Thunholm valts in. Han är född 1959 och är officer i grunden. 1990-92 genomgick han arméns högre stabsutbildning vid dåvarande Militärhögskolan. 1996 växlade han karriär för att förbereda sig för studier på Försvarsmaktens doktorandprogram. Mellan åren 1998-2003 genomförde han detta program och examinerades som Fil dr vid Stockholms universitet. Från 2012 är han professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Martin NorsellI Avdelningen för militärteknisk vetenskap (IV) har professor Martin Norsell valts in. Han är född 1971 och examinerades som civilingenjör vid KTH 1999. Efter fortsatt utbildning vid KTH tog han sin doktorsexamen (Tekn dr) 2004. Från 2005 har han tjänstgjort vid Försvarshögskolan, först som huvudlärare i militärteknik och sedermera professor och prorektor vid skolan. Från 2009 är han också docent i militärteknik vid den finska Försvarshögskolan.

Lena Bartholdson. Foto Ulf PalmI Avdelning för annan vetenskap av betydelse för rikets försvar (V) har generalsekreterare Lena Bartholdson valts in. Hon är född 1970 och examinerades som Pol mag vid Uppsala universitet 2002. Innan dess har hon en bred internationell erfarenhet från studier vid Coimbra-universitetet i Portugal samt tjänstgöringar vid svenska konsulatet i San Diego och Sveriges ambassad i Pretoria. Från 2002 är hon anställd vid Folk och Försvar och är numera dess generalsekreterare.

Rydqvist JohnI Avdelningen för säkerhetspolitisk vetenskap (VI) har forskaren John Rydqvist valt in. Han är född 1970 och tog sin Fil kand i historia vid Stockholms universitet 1998. Efter examen började han arbeta vid FOI som projektanställd samtidigt som han studerade vid Kings College i London och tog en Master of Arts in War Studies. 2002 blev han fast anställd vid FOI och är idag projektledare och studieansvarig för det säkerhetspolitiska projektet Asiens säkerhetspolitiska och strategiska utveckling.