Vid akademisammankomsten den 8 maj kallades Director Dmitri Trenin, Carnegie Moscow Center samt invaldes VD Carl-Johan Hagman, författare Johanne Hildebrandt och konteramiral Jan Thörnqvist som ledamöter.